Szkoła Internetowa

Pierwszy rok:

Nasz program pierwszego roku skupia się na rozwoju relacji z Bogiem i zapewnieniu dużej ilości czasu na uwielbienie, modlitwę i obecność Boga.
 
Obejmuje on naukę z czterech głównych obszarów: intymności, tożsamości, nadprzyrodzonego stylu życia i powołania.
 
Wszystko to zostało szczegółowo omówione, ze szczególnym naciskiem na aktywację w zakresie prawd i darów Ducha, w tym szczegółowe moduły dotyczące tożsamości i proroctw.
 
Zostaniesz zachęcony/a do demonstracji tego, czego się uczysz, w swoich lokalnych społecznościach.